home
Home
Huidig werk
Publicaties
Recente artikelen
CV en contact
 
 
 
Ideeën koesteren we, wisselen we uit; we zijn er zuinig mee of trots op. Zoeken we nieuwe ideeën in onze eigen sector of is juist een uitstapje naar een andere sector aan te raden?
Iedere verandering, verbetering, vernieuwing start met een idee over hoe het zou moeten, over een ideaal, over de te bereiken situatie.

En dan?

Verder concreet maken, onderbouwen, verspreiden, verdedigen tegen critici, medestanders zoeken, uitproberen, omzetten in beleid of in voornemens.
Hiermee ben ik al jaren enthousiast bezig, dat wil zeggen zolang de kern maar ligt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het idee kan natuurlijk uit een andere sector komen, uit de agrarische sector, het onderwijs, arbeidsmarkt. De lijst van activiteiten geven eigenlijk prima aan wat mijn sterke kanten zijn.

En: het genereren van ideeën en de verdere stappen kunnen de ene keer een dag samen optrekken betekenen en de andere keer een traject van enkele maanden.

Trefwoorden: particulier ondernemerschap, integrale team, kleinschalige woonzorgvoorzieningen, zorg op het platteland, zorgboerderijen, slow care, gemeentelijke regie, lokale samenwerking.